You are here

Szolgáltatások

Poradenstvo v oblasti použitia germicidných žiaričov PROLUX G ® 

Posúdenie projektovej dokumentácie na germicídne žiariče vo formáte DWG, PDF

Posúdenie technického stavu a bezpečnosti prevádzky germicídnych žiaričov  

Revízne prehliadky germicídnych žiaričov

Meranie umelého optického neonizujúceho žiarenia UVC 253,7 nm priamo u zákazníka

Meracie protokoly účinnosti zdrojov UVC germicídnych žiaričov

Záverečný protokol o stave germicídneho žiariča s hologramom pre účely auditu

Opravy germicídnych žiaričov, výmena opotrebovaných častí

Úpravy starších germicídnych žiaričov na úroveń hlučnosti 27 dB

 

 

123709