You are here

Certifikáty, ochranné známky a osvedčenia

  

Certifikáty TSU

Certifikát TSU [tlačiť v PDF] Certifikát TSU [tlačiť v PDF]                               Certifikát TSU [tlačiť v PDF]                             

Certifikát TSU [tlačiť v PDF] Certifikát TSU [tlačiť v PDF]   Certifikát TSU [tlačiť v PDF]

Certifikáty ISO

   
Certifikát ISO 9001 : 2015 [tlačiť v PDF] Certifikát ISO 14001 : 2015 [tlačiť v PDF]    

Ochranné známky a osvedečenia

Osvede`enie NCAGE 1243M Osvede`enie o zápise Ochrannej známky Ochranná známka - prvá strana Ochranná známka - druhá strana
Osvedečenie NCAGE 1243M [tlačiť v PDF] Osvedečenie o zápise OZ [tlačiť v PDF] Ochranná známka [tlačiť v PDF]

   
Osvedčenie o pridelení EORI čísla
[tlačiť v PDF]
Ochranná známka [tlačiť v PDF]    

Ostatné potvrdenia

Register povinných osôb MZP Rozhodnutie EAN kód
Register povinných osôb MZP [tlačiť v PDF]       Rozhodnutie EAN kód [tlačiť v PDF] Osvedčenie ZPT Vigantice [tlačiť v PDF] Technická inšpekcia [tlačiť v PDF]

 
Potvrdenie o odpadoch [tlačiť v PDF] Potvrdenie o odpadoch [tlačiť v PDF] Darovacia listina [tlačiť v PDF]  

 

123709