You are here

Certificates

Certificates TSU

Certificate TSU [print PDF] Certificate TSU [print PDF] Certificate TSU [print PDF]

Certificate TSU [print PDF] Certificate TSU [print PDF] Certificate TSU [print PDF]

Certificates ISO

   
Certificate ISO 9001 : 2015 [print PDF] Certificate ISO 14001 : 2015 [print PDF]    

Trade mark and additional certificates

Osvede`enie NCAGE 1243M Osvede`enie o zápise Ochrannej známky Ochranná známka - prvá strana Ochranná známka - druhá strana

Certificate NCAGE 1243M [print PDF]

Trade mark certificate [print PDF] Trade mark [print PDF]

   
[print PDF] Trade mark [print PDF]    

Other certificates

Register povinných osôb MZP Rozhodnutie EAN kód
Index of responsible persons MZP [print PDF] Resolution EAN code [print PDF] Technical inspection [print PDF] Certificate ZPT Vigantice [print PDF]

Waste management certificate [print PDF]

 

123709