Nachádzate sa tu

Náhradné zdroje UVC žiarenia - netrieštivé vyhotovenie

Ochranná vrstva zdrojov UVC žiarenia ponúka riešenie pre elimináciu rizika znečistenia črepinami skla a čiastočkami ortuti pri náhodnom rozbití zdroja UVC žiariča - výbojky. Pri nesprávnej manipulácii, montáži, ale i samotnom používaní môže dôjsť k nežiaducemu poškodeniu zdroja UVC žiarenia. Tisíce sklených črepín spolu s mikroskopickými čiastočkami ortuti na veľkej ploche spôsobujú nežiaducu kontamináciu a tiež zvyšujú možnosť zranenia.
 
Ochranná vrstva nanesená na zdrojoch UVC žiarenia zabezpečuje veľmi kvalitnú ochranu pred nežiaducou kontamináciou prostredia v štandarde a podľa normy IEC 61549 (BS EN 61549), pri záruke 97% priepustnosti žiarenia po celú dobu životnosti zdrojov UVC žiarenia 8000-18000 hodín pri žiaričoch PROLUX G ®.
 
Použitie takto chránených UVC žiaričov - trubíc zvyšuje bezpečnostný štandard pri použití mobilných žiaričov typu PROLUX G ® GM30WSPH01, PROLUX G ® GM55WSPH01, hlavne však pri typoch PROLUX G® GIP6515,30,36,55,110W s vysokým krytím IP65, určených do vlhkého a prašného prostredia v potravinárstve, pre spracovateľské výrobné linky, klimatizácie a vzduchotechnické kanály v zdravotníctve a administratívnych budovách.
 
Takto upravené trubice podľa štandardu IEC61549 a PDA vyhovujúce norme 21CRF177.155 je možné použiť v prostredí pre styk s potravinami. Identifikátor Black Band - čierny prúžok podľa IEC 61549, hovorí o zamedzení tvorby sklenených fragmentov pri rozbití trubíc. Trubice vyhovujú štandardu IEC 0598-1 na skúšku pri teplote 850° C, skúške horúcim hrotom a plameňom.
 
Pri zohľadnení a posúdení všetkých uvedených faktov je možné zodpovedne prehlásiť, že takto upravené germicídne trubice, zdroje UVC žiarenia vlnovej dĺžky 253,7 nm je možné bezpečne používať v potravinárskom priemysle, v zdravotníctve a všade tam kde je potrebné zabezpečiť zvýšenú ochranu pred možným vznikom sklených črepín spolu s mikroskopickými čiastočkami ortuti pri použití zdrojov UVC žiarenia.
 
 

123712