Nachádzate sa tu

Referencie

• Nemocnica Poprad, a. s. - prístavba operačných sál
• Fakultná nemocnica s Poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - prístavba centrálnych operačných sál
• FNsP J. A. Reimana Prešov, Prešov - internistický monoblok
• Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice - urgentný príjem
• Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
• Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
• Detská fakultná nemocnica Košice
• Národný onkologický ústav Bratislava
• ProCare a.s. - poliklinika Bratislava
• Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica
• Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s.r.o. - Bratislava
• Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava
• Univerzitná nemocnica Bratislava
• Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
• Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidník, n.o.
• Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
• NsP Komárno, Všeobecná nemocnica Komárno
• Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša Galanta a. s.
• Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce
• Nemocnica s poliklinikou Partizánske
• Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
• Fakultná nemocnica Trnava
• Nemocnica s poliklinikou Topoľčany
• Nemocnica s poliklinikou Trebišov
• Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou
• Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

119721