Nachádzate sa tu

Žltnutie plastov

Plasty ako zlúčeniny rôznych chemických látok majú svoju charakteristickú vnútornú štruktúru a zloženie. Tým sú dané ich fyzikálne vlastnosti a tiež odolnosť voči vonkajším vplyvom, teda i UV žiareniu. V závislosti od kvality sily vnútorných väzieb možno hovoriť o starnutí plastov. Čím sú väzby pevnejšie a kvalitnejšie tým je starnutie pomalšie. Pokiaľ ide o vplyv UV žiarenia, je charakteristické práve pôsobením na rozrušovanie polymerizačných väzieb, vytváraním karbonilov, ktoré viažu svetlo - pohlcujú ho a tým vytvárajú charakteristické sfarbenie. Všeobecne platí, že čím kvalitnejší plast tým väčšia odolnosť. Na zhnednutie plastov je však potrebná určitá minimálna dávka UV žiarenia pôsobiaca určitý čas. Tento fakt je potrebné brať na zreteľ hlavne pri inštalácii UV žiaričov v interiéroch, alebo pri použití v prevádzkach kde sa vyskytujú obzvlášť citlivé materiály - tenké fólie a podobne.

Žltnutiu plastov možno predísť nasledovne:

- UV žiareniu budú vystavené iba kvalitné, odolné materiály

- Materiály budú žiareniu vystavené iba na nevyhnutne potrebný čas

- Budú chránené ochrannými fóliami, alebo nátermi odolnými voči UV žiareniu

119722