Nachádzate sa tu

Čo znamená skratka IP65

Stupeň ochrany krytom, krytie, je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa, či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je odvodené z anglického názvu international protection) definovanom medzinárodným štandardom IEC. Na Slovensku v STN EN 60529 (33 0330). Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) tvoria 2 číslice: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP68.

Prvá číslica

Stupeň Ochrana osôb pred nebezpečným dotykom Ochrana zariadenia pred vniknutím cudzích predmetov
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x chrbtom ruky (> 50 mm) veľkých (> 50 mm)
IP 2x prstom (> 12 mm, dížka 80 mm) malých (> 12,5 mm)
IP 3x nástrojom (> 2,5 mm) drobných (> 2,5 mm)
IP 4x nástrojom, drôtom (> 1 mm) veľmi drobných (> 1 mm)
IP 5x akoukoľvek pomôckou prachom
IP 6x akoukoľvek pomôckou prachotesné

 

Druhá číslica

IP Stupeň ochrany
IP x0 Bez ochrany
IP x1 Zvisle padajúce kvapky vody
IP x2 Šikmo padajúce kvapky
IP x3 Kropenie vodou (dážď)
IP x4 Proti striekajúcej vode
IP x5 Tryskajúca voda
IP x6 Intenzívne tryskajúca voda
IP x7 Dočasné ponorenie
IP x8 Trvalé ponorenie

 

119721